CARLO EERDER

MIJN LEVEN IN JOUW ACHTERTUIN (DOEBIEDOEBIEDOE)
een huiskamervoorstelling van CARLO LAMMERS
seizoen 2014/2015

Vervolg op ‘Omdat nog steeds niet helemaal vaststaat dat je bent weggegaan om nooit meer terug te komen’. Het voortdurend in dromen willen leven lijkt voor een man een definitieve plek te hebben gekregen: in de achtertuin van zijn ex.

tekst & spel: Carlo Lammers
regie: Oscar Materiaal

“ik huil als ik dat wil
ik doe het ook als jíj het wil
misschien kunnen we een keertje samen huilen, jij en ik
dat kunnen we dan maar beter hier doen
ergens anders is het altijd nog maar de vraag
of je je helemaal kunt laten gaan
dan ben je bijvoorbeeld bezig
en dan komt er iemand bij staan
en dan wil die ook meehuilen
en dan moet je weer uitleggen dat dat niet helemaal de bedoeling is
dat je de behoefte wel begrijpt
maar dat je toch graag ziet dat die persoon een eindje verderop gaat staan huilen
nou, voordat je dat allemaal hebt uitgelegd
is het gevoel dat je moet huilen alweer weggeëbd
en pak het dan maar weer eens op”

Mijn leven in jouw achtertuin

_________________

OMDAT NOG STEEDS NIET HELEMAAL VASTSTAAT DAT JE BENT WEGGEGAAN OM NOOIT MEER TERUG TE KOMEN
een huiskamervoorstelling van CARLO LAMMERS
seizoen 2012/2013

Vervolg op ‘Toen ik nog koning was en ik je nog mocht bellen’.
Intimistisch portret van een gestrand huwelijk. De realiteit komt soms wel erg ongelegen als je eigenlijk alleen maar dromen wil.

tekst & spel: Carlo Lammers
regie: Oscar Materiaal

“toen je bent gaan schreeuwen was er bij mij nog geen spoortje van besef
ik ben niet gestopt met wat ik aan het doen was toen je begon te schreeuwen
ik ben gaan volharden
ik wilde je vasthouden
hier houden
ver weg van weggaan

ergens in de tijd moet ik in je ogen hebben gezien dat het niet goed was wat ik deed
ik kon echt zien dat je me vanaf dat moment altijd met andere ogen zou blijven bekijken”

Omdat nog steeds

____________________

HINDERONDERVINDER
een PLEEN KLOOTS project
seizoen 2011/2012

Community art project in de wijk Ooievaarsnest in Eindhoven. Buurtbewoners worden uitgenodigd om samen met Carlo en elkaar dialogen te improviseren op muziek, rondom het thema ´verdraagzaamheid´. Na een week worden de beste dialogen gepresenteerd in een eindvoorstelling, gevolgd door een nagesprek. Was de bedoeling.
Het project wordt echter na 2 dagen door de gemeente stopgezet, na aanhoudende klachten afkomstig van één enkele buurtbewoner, omdat die zich afwerend opstelt ten aanzien van het gebruik van muziek, de tent op het plein en de aanwezigheid van de andere buurtbewoners. Over verdraagzaamheid gesproken.
Maar zelf wel allemaal lopen te schreeuwen, de godganse dag voor zijn huis zitten te zuipen en zomaar overal met zijn schijtende hond rond lopen te zwaaien.

Hinderondervinder

____________________

TOEN IK NOG KONING WAS EN IK JE NOG MOCHT BELLEN
een huiskamervoorstelling van CARLO LAMMERS
seizoen 2010/2011

Vanaf de dag dat zijn vrouw aangeeft dat ze niet meer met hem door wil, brokkelt het zorgvuldig opgebouwde koninkrijk van een man in gestaag tempo af.

tekst & spel: Carlo Lammers
regie: Oscar Materiaal

“ik weet best dat je huilt om mij
deze wolf huilt ook, geloof me
waarom is de maan zo ver weg?
waarom klink ik zo eenzaam?
elke keer dat je huilt
zou eigenlijk de telefoon moeten gaan”

Toen ik nog koning was

____________________

DINSDAG
een PLEEN KLOOTS project
seizoen 2008/2009

Dinsdag’: het project

Carlo Lammers start in augustus 2005 een onderzoeksproject onder de naam ‘Dinsdag’, vanuit een diepe belangstelling naar mensen en hun gedrag wanneer zij zich geobserveerd weten. Carlo verkiest te werken op dinsdag, omdat die dag naar zijn mening de minst uitgesproken dag van de week is. Naar hij hoopt en verwacht zijn mensen op een doordeweekse dag als dinsdag het meest off-guard.

Zijn bevindingen presenteert hij in een digitaal dossier op de (inmiddels opgeheven) projectwebsite dinsdag.nl.

FASE 1 (dinsdag 1) 

Start van het project. Carlo Lammers kiest zijn subjecten at random: op straat benadert hij een jong stel, Mark en Chantal (de namen van de deelnemers aan het ‘Dinsdag’-project zijn omwille van de privacy veranderd) en vraagt of ze willen meewerken aan het project. Carlo volgt ze, observeert, fotografeert en doet uitgebreid verslag van de eerste dinsdag.

FASE 2  (dinsdag 2)

De website dinsdag.nl wordt vanaf het begin goed bezocht. Carlo breidt de observaties uit door Mark en Chantal te filmen.

FASE 3  (dinsdag 3 en 4)

Mark en Chantal zoeken hoe langer hoe meer het directe contact met Carlo, die steeds harder zijn best moet doen om enkel observator te blijven.

FASE 4  (dinsdag 5 en 6)

Het jonge stel laat Carlo steeds enthousiaster in hun leven toe, niet alleen omdat ze denken hiermee hun relatie een nieuw elan te kunnen geven, maar ook omdat ze deze vorm van aandacht als bijzonder aangenaam zeggen te ervaren.
Vóór de camera zijn ze maar al te bereid een en ander uit te proberen. Ook na herhaaldelijk ingrijpen van Carlo blijven Mark en Chantal steeds maar hun grenzen verleggen, op het onbetamelijke af. Het materiaal dat op de website wordt gepubliceerd, moet ook steeds meer worden gefilterd.
Als Carlo na een aantal moeizame gesprekken aangeeft het project hoe dan ook voort te willen zetten, worden Mark en Chantal nog schaamtelozer in het aftasten van de grenzen. Die zijn inmiddels dusdanig vervaagd, dat Carlo besluit het project voortijdig af te breken, tot groot ongenoegen van Mark en Chantal, die dit niet bepaald onder stoelen of banken steken.

‘Dinsdag’: het feest

Het project ‘Dinsdag’ zou op de derde dinsdag van september (Prinsjesdag) worden afgerond in de vorm van een feestelijke presentatie, inclusief uitgebreide after-party, met Mark en Chantal als hoofdgasten.

Aan de hand van eerder op de website vertoonde films en nog niet eerder vertoond materiaal zou het jonge stel voor een live-publiek terugblikken op 6 weken ‘Dinsdag’.

Op het programma zou onder meer staan:

► dichters over dinsdag
► een uniek optreden van The Dead Society Poets met dinsdag-liedjes (gebaseerd op bekende ‘een-bepaalde-dag-van-de-week’-liedjes, maar dan aangepast naar ‘dinsdag’)
► citysoundscapes (‘Sounds of Tuesday’)
► found footage van mensen die in hun leven iets bijzonders hebben meegemaakt op een dinsdag
► soundbites van de troonrede door de muziek gemixt (‘Trix in da mix’)
► vanaf middernacht tot in de vroege uurtjes:´Thank God It’s Wednesday!´, een extreem dansbare after-party door gelegenheids-DJ Oscar Materiaal

‘Dinsdag’ zou verder de opmaat vormen voor het project ‘Alleen op alle dagen van de week’, waarbij Mark en Chantal 24/7 zouden worden geobserveerd.

Dinsdag
____________________

GO TELL THE WAXING MOON THAT MY MIND IS DARK
een CARLO LAMMERS productie
seizoen 2007/2008

Monoloog over het spanningsveld tussen een onbereikbare liefde en het niet aflatende verlangen dicht bij iemand te willen zijn.

spel en tekst: Carlo Lammers
regie: Oscar Materiaal

“ ik ben john ik leef op jouw balkon ik zing naar je buren ik lik aan je muren ik praat met jouw tenen hoe lang is het geleden dat jij je echt goed hebt gewassen jouw zeep kan het zich niet meer herinneren.”

Go tell the waxing moon1

____________________

LEVENSNEVEL
een CARLO LAMMERS productie
seizoen 2005/2006

‘Levensnevel’ is een voorstelling gebaseerd op persoonlijke verhalen over hoe je soms heel erg kunt geloven in dingen waar andere mensen totaal niets van lijken te snappen. Soms lijkt jouw wereld de andere kant op te draaien, volstrekt anders dan voor andere mensen. Die draaien dan als het ware van je weg. Maar geen nood: als je lang genoeg wacht, zie je ze vanzelf wel weer de hoek om komen. Of niet, en dan weet je misschien ook genoeg.
Voor ‘Levensnevel’ heeft Carlo Lammers zich laten inspireren door werk en vrijetijdsbesteding van Malcolm Lowry, schrijver van het magistrale ´Under The Volcano´.

tekst & spel: Carlo Lammers
regie: Oscar Materiaal

“Wist ik maar waar je het over had, zei ze, dan kon ik je misschien helpen.”

Levensnevel

____________________

HEMELSE WOORDEN
een PLEEN KLOOTS productie
seizoen 2004/2005

Poëtisch toneelstuk van de Spaanse toneelschrijver Ramón Maria del Valle Inclán (1866-1936), wegbereider van Lorca, Arrabal en Buñuel en inspiratiebron voor schrijvers als Beckett, Ionesco en Genet, die op hun beurt allemaal weer van grote betekenis zijn geweest voor de ontwikkeling van Carlo Lammers als schrijver en performer.
Het oorspronkelijke toneelstuk is door Carlo omgewerkt tot een gelaagde en uitermate broeierige monoloog.
‘Hemelse Woorden’ is als locatievoorstelling gespeeld langs monumentale bosranden en op diverse parkings bij tankstations in Gelderland, Brabant en Limburg.

bewerking & spel: Carlo Lammers
regie: Oscar Materiaal

Hemelse Woorden
____________________

WOLLIE WOLLIE WOLLIE WOLLIE KATS PAM!
Musical, vrij naar ´Pygmalion´ van George Bernard Shaw
een PLEEN KLOOTS productie
seizoen 2002/2003 & 2003/2004 (reprise)

Taalprofessor Henry van Hillen ontmoet op een dag visverkoper John Braams, die zowel in woord als in daad behoorlijk ongemanierd overkomt. Professor van Hillen wedt met een vriend dat hij binnen zes maanden een echte heer van John kan maken. John denkt dat het niet verkeerd is voor de visverkoop als hij netter leert praten en stemt in mee te werken. Dit gaat echter niet bepaald zonder slag of stoot, vooral niet wanneer blijkt dat John zowat elke gelegenheid aangrijpt om in dans en gezang uit te barsten.

spel: Carlo Lammers, Erik Ruiterkamp, Tom Ponten
bewerking: Carlo Lammers
muziek: Arne Lathouwers
regie: Oscar Materiaal

wolliewollie

____________________

KILLER KEELTJETOE
een PLEEN KLOOTS productie
seizoen 2001/2002

‘Killer Keeltjetoe’ is een bewerking van ‘Tueur sans gages’ van Eugène Ionesco, en is in deze versie een spannend experiment dat theater, educatie en party met elkaar verbindt.

De avond start met de voorstelling ‘Killer Keeltjetoe’, gebaseerd op de tekst van Ionesco. Over de mens die vervreemd is van zijn eigen natuur: te veel vertrouwend op zijn rede, te weinig levend naar zijn instinct. Hoofdrollen zijn weggelegd voor de onnavolgbare logica van Ionesco en diens alter ego Bérenger.
De voorstelling gaat vervolgens naadloos over in een danceparty. Op projectieschermen zien we ‘The Making of… ‘Killer Keeltjetoe’’, compleet met bloopers. Soundbites en muzikale thema’s uit de voorstelling keren nadrukkelijk terug in de dance-mix.
Na afloop van ‘The Making of…’ zien we nog eens live de eerste uitgeregisseerde scène van de voorstelling ‘Killer Keeltjetoe’, nu letterlijk en figuurlijk in een ander licht, waarna de spelers het domein van de dans betreden en zich samen met het publiek overgeven aan de nacht.

spel: Carlo Lammers, Minke Das, Inge Verhees, Erik Ruiterkamp, Tom Ponten
bewerking: Carlo Lammers
muziek: Arne Lathouwers
regie: Oscar Materiaal

Killer Keeltjetoe

____________________

DE HONGER EN DE DORST van Eugène Ionesco
een PLEEN KLOOTS productie
seizoen 2000/2001

‘De honger en de dorst’ is een voorstelling over kou en warmte, honger en dorst (vandaar die titel), en het verlangen naar een beter leven.
Wat mag je van je leven verwachten? Moet je tevreden zijn met wat je hebt, of mag je meer verlangen? Staat je lot vast, of is die te beinvloeden? Hou je je je hele leven gedeisd, of volg je je hartstocht?
En als je je hartstocht volgt, tegen welke prijs gebeurt dat dan?
Ionesco had ook niet alle antwoorden, maar heeft uit al die bestaansonzekerheid toch maar weer een heel mooi toneelstuk kunnen puren.
En Carlo Lammers heeft er een vlammende bewerking van gemaakt.

spel: Carlo Lammers, Inge Verhees, Tom Ponten
bewerking: Carlo Lammers
regie: Oscar Materiaal

Honger en de dorst, De